ASOCIAŢIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA


Autentificare control extern de calitate
cod participant
parola
 Login
CONTROL EXTERN DE CALITATE - EVALUAREA PERFORMANTELOR LABORATOARELOR DE ANALIZE MEDICALE - CHIMIE CLINICA, HEMATOLOGIE, MICROBIOLOGIE
Asociatia Laboratoarelor din România – ROLAB, furnizor de scheme de incercari de competenta, acreditat pe baza standardului SR EN ISO/CEI 17043/2010 de catre Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR si notificat de Ministerul Sanatatii (notificare MSP - nr. 60353/21.01.2015), are placerea de a va prezenta oferta pentru Controlul Extern de Calitate 2017.
ROLAB dezvolta si furnizeaza scheme de incercari de competenta cu participare simultana, asigurand coordonarea si avand acces la expertiza referitoare la rezultatele incercarilor de competenta. Programul de evaluare externa a calitatii desfasurat de ROLAB este proiectat sa furnizeze intelegerea intregului traseu al fluxului activitatii laboratorului, fiind un proces continuu care include urmarirea pe termen lung a performantei acestuia.
ROLAB-IC furnizeaza scheme disponibile, competente si relevante pentru domeniul acreditat, oferind flexibilitate si un program de discount avantajos:
15% DISCOUNT
    - 5% pentru laboratoarele care incheie contracte pina la 31.12.2016
    - 5% in cazul inscrierii la cel putin 7 scheme de evaluare a competentei (cu cel putin 4 participari pe an)
    - 5% pentru laboratoarele care incheie contracte pe o perioada de 2 ani (2017,2018)

CURSURI GRATUITE – pentru angajatii laboratoarelor care participa la schemele de evaluare a competentei organizate de ROLAB. Cursurile sunt sustinute de specialisti la nivelul de competenta cel mai inalt din Romania in domeniile privind acreditarea, inclusiv implementarea cerintelor SR EN ISO 15189:2013, incertitudinea de masurare, stabilirea echipamentelor critice, validarea metodelor, implementarea cerintelor SR EN ISO 19011:2011.

TERMEN DE PLATA 45 de zile. In cazul participarii la scheme de evaluare a competentei desfasurate in mai multe runde, plata se poate efectua si in transe, in functie de numarul de runde la care participati (maxim 4 transe).

MATERIALE UTILIZATE - In schemele de evaluare a competentei se utilizeaza materiale cu omogenitate si stabilitate garantata si verificata, care pot fi folosite pe o gama larga de echipamente analitice.
CONSILIERE GRATUITA - Indrumari si feed-back educational catre participanti ca parte a procedurilor de imbunatatire continua a activitatii participantilor, situatii in care factori neobisnuiti fac imposibila evaluarea rezultatelor si comentariile asupra performantei precum si prin alte sugestii, recomandari sau comentarii generale (concluzii).
Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact: Turculeanu Diana, mobil 0728407500.
Comenzile se transmit la adresa de e-mail office@rolab.ro sau prin fax la nr. 021.320.33.10.CONTROLUL EXTERN DE CALITATE 2017
Scheme pentru testarea competentei laboratoarelor clinice
„PT- RolabQualityMedical-2017”

Standardul SR EN ISO/CEI 17043/2010 specifica cerintele generale pentru competenta furnizorilor de scheme de încercari de competenta si pentru dezvoltarea si realizarea schemelor de încercari de competenta. Aceste cerinte sunt destinate sa fie generale pentru toate tipurile de scheme de încercari de competenta si ele pot fi utilizate ca o baza pentru cerintele tehnice specifice unor anumite domenii de aplicare.
Conform politicii Asociatiei de Acreditare din Romania – RENAR, cod P-04 “Politica privind utilizarea in acreditare a incercarilor de competenta si a compararilor interlaboratoare”, “...laboratoarele acreditate trebuie, ca o cerinta minima, sa participe cu rezultate satisfacatoare la o schema de încercari de competenta pentru fiecare subdisciplina din domeniul acreditat, pe perioada unui ciclu de acreditare, acolo unde astfel de scheme sunt disponibile si relevante pentru domeniul lor acreditat.
De asemenea, laboratoarele care solicita acreditarea trebuie sa prezinte dovezi de participare cu rezultate satisfacatoare la cel putin o schema de încercari de competenta unde astfel de scheme sunt disponibile si relevante pentru domeniul lor, precum si criterii corespunzatoare de acceptabilitate a rezultatelor participarilor la încercari de competenta si o procedura pentru analiza cauzelor rezultatelor nesatisfacatoare sau discutabile si stabilirea actiunilor corective/preventive adecvate înainte sa se ia decizia de acreditare.


ROLAB dezvolta si furnizeaza scheme de incercari de competenta cu participare simultana, asigurand coordonarea si avand acces la expertiza referitoare la rezultatele incercarilor de competenta. Programul de evaluare externa a calitatii desfasurat de ROLAB este proiectat sa furnizeze intelegerea intregului traseu al fluxului activitatii laboratorului, fiind un proces continuu care include urmarirea pe termen lung a performantei acestuia. O trasatura tipica a programelor EAQ este de a asigura educarea participantilor si de a promova imbunatatirea calitatii.
In conformitate cu SR EN ISO/CEI 17043/2010, schemele de control extern furnizate de ROLAB vor include:
  • Obiectele asupra carora se realizeaza incercari de competenta,
  • Rapoartele de evaluare sub forma de histograme, cu indicatii asupra performantelor participantilor individuali,
  • Tabele numerice (pentru schemele cantitative care cuantifica unul sau mai multi parametri ai obiectului supus incercarii, rezultatele furnizate fiind interpretate statistic ) si tabele individuale (pentru schemele calitative cand scopul este de a identifica sau descrie una sau mai multe caracteristici ale obiectului supus incercarii, acestea fiind interpretate descriptiv),
  • Scorul Z, comentarii referitoare la evaluarea performantelor participantilor in ce priveste performanta globala in raport cu asteptarile anterioare, dinamica fiecarui participant si clasificarea intre participanti si comparari cu orice runde anterioare ale incercarilor de competenta sau cu date de fidelitate publicate,
  • Variatia intre metode sau proceduri, posibile surse de eroare si sugestii pentru imbunatatirea performantelor,
  • Indrumari si feed-back educational catre participanti ca parte a procedurilor de imbunatatire continua a activitatii participantilor, situatii in care factori neobisnuiti fac imposibila evaluarea rezultatelor si comentariile asupra performantei precum si prin alte sugestii, recomandari sau comentarii generale (concluzii),
  • Rezultatele din schemele de incercari de competenta ar trebui sa fie utile organismelor de reglementare care au nevoie de evaluarea performantelor participantilor.

Rapoartele de evaluare se afiseaza pe site-ul ROLAB: www.rolab.ro, in maxim o luna de zile de la data limita de trimitere a rezultatelor fiecarui program. Rapoartele de evaluare se transmit catre laboratorul participant prin posta sau on-line, impreuna cu documentele necesare interpretarii rezultatelor.
Oferta tehnica a schemelor de control extern pentru testarea competentei laboratoarelor clinice care vor fi furnizate de catre ROLAB in anul 2017, va este prezentata mai jos.

CURSURI GRATUITE - sustinute de specialisti la nivelul de competenta cel mai inalt din Romania in domeniile privind acreditarea, inclusiv implementarea cerintelor SR EN ISO 15189:2013, incertitudinea de masurare, stabilirea echipamentelor critice, validarea metodelor.
  • Participantii la minim 7 scheme de evaluare a competentei (cu cel putin 4 participari pe an) organizate de ROLAB in 2017 vor beneficia de un curs gratuit in vederea realizarii tranzitiei de la standardul SR EN ISO 15189:2008 la standardul SR EN ISO 15189:2013, in primele 6 luni ale anului 2017 (cate un angajat din fiecare laborator participant).
  • Participantii la minim 10 scheme de evaluare a competentei (cu cel putin 4 participari pe an) organizate de ROLAB in 2017 vor beneficia de doua cursuri gratuite in vederea realizarii tranzitiei de la standardul SR EN ISO 15189:2008 la standardul SR EN ISO 15189:2013 si cerintele SR EN ISO 19011:2011, pe parcursul anului 2017 (cate un angajat din fiecare laborator participant).
PLATA
Termen de plata 45 de zile.
In cazul participarii la scheme de evaluare a competentei desfasurate in mai multe runde, plata se poate efectua si in transe, in functie de numarul de runde la care participati (maxim 4 transe).
MATERIALE UTILIZATE
In schemele de evaluare a competentei se utilizeaza materiale cu omogenitate si stabilitate garantata si verificata, care pot fi folosite pe o gama larga de echipamente analitice.

Cod schema Denumire schema/Analiti
Programul de hematologie
1-HEM Hemoleucograma
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW
2-CFS Citologie frotiu sangvin
Formula leucocitara, examen citologic al frotiului sangvin
3-RE Determinarea numarului de reticulocite
Numar reticulocite
4-VSH Viteza de sedimentare a hematiilor
Viteza de sedimentare a hematiilor
5-IMH1 Determinare grup sangvin ABO si Rh
Grup sanguin AB0 si factor RH
6-IMH2 Determinare anti-corpi anti Rh
Anticorpi anti RH
7-HBG Hemoglobina glicozilata
Hemoglobina glicozilata
8-COA Determinarea timpului de protrombina-PT(secunde, procente), INR, Fibriogen, APTT
Timp de protrombina - PT(secunde, procente), INR, timp de tromboplastina partial activata - APTT, Fibrinogen
Programul de chimie clinica
9-CC Chimie clinica prin spectrofotometrie
Glucoza, Uree, Proteina totala, Calciu total, Calciu ionic, Fier, Acid uric, Creatinina, Colesterol, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, Trigliceride, Albumina, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Magneziu, TGO, TGP, GGT, Fostfaza alcalina, LDH, Amilaza, TSH, FT4, Cortisol, Fosfor, Potasiu, Sodiu, CK, Bicarbonat de sodiu seric, Transferina
10-EP Electroforeza proteinelor
Albumina, Alfa 1 Globulina, Alfa 2 Globulina, Beta Globulina, Gamma Globulina
11-BU Examen biochimic al urinii: determinare cantitativa
Glucoza, Proteine urinare, Albumina, Creatinina
12-SU Examen biochimic al urinii: determinare calitativa pe stripuri; Sediment urinar
Strip urina - Glucoza, Corpi cetonici, Proteina totala, Urobilinogen, Bilirubina, Nitriti, Leucocite, Eritrocite, pH
Sediment urina - Leucocite, Eritrocite, Cristale, Cilindri
Programul de imunologie
13-IHT Hormoni
TSH, T3, FT3, T4, FT4, LH, FSH, Prolactina, Progesteron, Testosteron, beta HCG, Estradiol, Cortisol.
14-IMT Markeri tumorali
CEA, AFP, PSA Total, PSA Free, CA 19-9, CA 125, CA 15-3
15-IP Imunoproteine - determinare cantitativa si calitativa
CRP, ASLO, FR, C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgE, Feritina, Transferina
16-SS Serologie sifilis
RPR, TPHA, VDRL
17-HPI Anticorpi anti Helicobacter pylori IgG
anticorpi anti Helicobacter pylori IgG
18-HV Determinare AgHBs, Anti HCV, Ag Hbe, Anti Hbe, anticorpi totali si Ig M anti-HAV
Ag Hbs, anti HCV, Ag Hbe/Anti Hbe, Atc anti HAV total, IgM
19-HIV Determinare anticorpi anti-HIV
Anti HIV 1 si 2
34-AHPI Antigen Helicobacter pylori IgG
Materii fecale
36-STY Imunologie – SpecialTY
PTH, ATPO, Ig F-1, AntiTG, 25-OH vit D
Programul de microbiologie
20-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana Urocultura
20-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi Urina
21-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana Coprocultura
21-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi Coprocultura
22-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana Lichid de punctie
22-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi Lichid de punctie
23-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana Exudat faringian
23-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi exudat faringian
24-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana exudat nazal
24-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi exudat nazal
25-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana secretie otica
25-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi secretie otica
26-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana secretie conjunctivala
26-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi secretie conjunctivala
27-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana secretie vaginala
27-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi secretie vaginala
28-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana secretie uretrala
28-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi secretie uretrala
29-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bateriana secretie purulenta
29-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi secretie purulenta
30-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Tulpina bacteriana secretie sputa
30-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Tulpina fungi secretie sputa
31-MBA Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma
Mycobacterium Tuberculosis
32-PZ Parazitologie - screening si identificare elemente parazitare materii fecale
Materii fecale
33-MC Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica + Antifungigrama
Fungi + Antifungigrama
35-FOB Parazitologie - depistare hemoragii oculte in materii fecale
Materii fecale