ASOCIAȚIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA


Autentificare control extern de calitate
cod participant
parola
 Login
Curs Formare de auditori interni ai sistemelor de management al calitatii si sigurantei alimentului in conformitate cu cerintele: SR EN ISO 9001:2015; R EN ISO 22000:2005 si SR EN ISO 19011:2011

Continut tematic:

  • Concepte generale;
  • Prezentarea cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 22000:2005;
  • Prezentarea etapele auditului, documentele de audit, responsabilitati, tipuri de neconformitati, tehnici de auditare, atitudini si comportament în timpul auditului etc. cf. standardul SR EN ISO 19011:2011
  • Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referential); Componenta echipei de audit;
  • Elaborarea planului de audit;
  • Desfasurarea auditului; interviu, colectarea observatiilor, notelor în timpul auditului; detectarea si punerea în evidenta a neconformitatilor;
  • Încheierea auditului;
  • Redactarea raportului de audit;
  • Simulare audit.


Perioada: 17-19.09.2018

Lector: DIACONU Carmen

Cost 900 lei/persoana