ASOCIAȚIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA


Autentificare control extern de calitate
cod participant
parola
 Login
DECLARAȚIA ROLAB-IC REFERITOARE LA POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

ROLAB-IC își asumă politica în domeniul calității adoptată de către managementul de vârf al ROLAB pentru activitățile de furnizare a schemelor de încercări de competență și își propune ca scop asigurarea încrederii clienților și tuturor părților interesate că serviciile furnizate satisfac permanent cerințele lor și sunt în acord cu practicile utilizate la nivel european.

ROLAB-IC va asigura îmbunătățirea permanentă a activității organismului pentru menținerea unui standard ridicat al calității serviciilor pe care le desfășoară. Astfel, organismul furnizor de scheme de încercări de competență deține proceduri și regulamente proprii în care sunt descrise toate atribuțiile, responsabilitățile și incompatibilitățile funcțiilor implicate în desfășurarea schemelor de încercări de competență.

În acest sens, ROLAB-IC furnizează scheme de încercări de competență în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI17043:2010. Criteriile conform cărora sunt desfășurate scheme de încercări de competență sunt cele din SR EN ISO/CEI17043:2010.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, tot personalul ROLAB-IC este responsabil alături de conducere.


Politicile schemei de încercări de competență


Politica ROLAB - IC de publicare a valorilor atribuite

ROLAB încadrează valorile atribuite în categoria informațiilor confidențiale până la închiderea rundei de încercări de competență. Până la închiderea rundei de încercări de competență, valorile atribuite pot fi cunoscute numai de coordonatorul schemei și de personal autorizat de acesta. Valorile atribuite se publică numai prin intermediul rapoartelor încercărilor de competență.


Politica ROLAB - IC privind compararea rezultatelor obținute prin diverse metode de încercare sau analiză

Metodele și procedurile de analiză diferite utilizate de participanți nu sunt echivalente tehnic pentru orice măsurand sau caracteristică. Abaterea standard bias-ul metodelor poate diferi semnificativ pentru rezultatul schemei funcție de procedura producătorului de echipament și reactivi.

Participanților le este permis să folosească o metodă de analiză la alegerea lor.

Participanților li se solicită să declare metoda/procedura de analiză utilizată.

Evaluare rezultatelor participanților se efectuează pe grupe de participanți componente ale populațiilor statistice definite de funcție de metoda/procedura utilizată de laborator definită de procedura producătorului de echipament și reactivi.


Politica ROLAB - IC privind utilizarea rapoartelor de către persoane fizice sau organizații

Rapoartele schemei de încercări de competență pot fi utilizate de către persoane fizice sau organizații în conformitate cu scopurile declarate ale schemei.

Utilizarea rapoartelor schemei de încercări de competență în alte scopuri decât cele declarate de ROLAB-IC prin intermediul prezentului document nu este autorizată de ROLAB - IC și nu implică nici o responsabilitate sau obligație din partea acesteia.

Rapoartele încercării de competență pot fi furnizate autorității relevante de către participanții înșiși.

Atunci când ROLAB - IC furnizează raportul unei încercări de competență direct unei părți interesate, ca urmare a solicitării acesteia, participanții sunt informați în legătură cu acest acord înaintea participării și se menționează aceasta în protocolul schemei.