ASOCIAȚIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA


Autentificare control extern de calitate

Apasati butonul de mai jos pentru a accesa noua interfata de introducere a rezultatelor la controlul extern de calitate
Interfata rezultate

Apasati butonul de mai jos pentru a accesa interfata de inscriere la controlul extern de calitate
Interfata inscrieri
CE ÎNSEAMNĂ ÎNCERCAREA DE COMPETENȚĂ PRIN COMPĂRARI INTERLABORATOARE
a. Organizarea comparării interlaboratoare
 • Stabilirea frecvenței și datelor CIL
 • Editarea sau actualizarea proiectului CIL
 • Selectarea participanților
 • Elaborarea protocolului și documentației CIL
 • Transmiterea documentației către participanți
b. Procesarea OIC
 • Fabricarea sau achiziția și eșantionarea OIC
 • Etalonarea / încercarea și atribuirea valorii OIC
 • Manipularea și depozitarea OIC
 • Determinarea stabilității și omogenității
 • Eliminarea obiectelor OIC neutilizate
c. Derularea rundei de comparare interlaboratoare
 • Pregătirea și distribuirea / expedierea OIC
 • Monitorizarea activităților desfășurate de participanți
 • Colectarea și procesarea datelor
 • Colectarea obiectelor OIC
 • Comunicarea rezultatelor intermediare
d. Analiza și decizia
 • Compararea rezultatelor obținute prin diverse metode
 • Analiza statistică
 • Evaluarea performanțelor participanților la IC
 • Emiterea punctelor de vedere și interpretărilor
 • Elaborarea și autorizarea rapoartelor încercării de competență
 • Publicarea rapoartelor
Procese auxiliare

În paralel cu procesul de realizare a produsului, funcție de complexitatea schemei, poate fi necesară derularea următoarelor procese auxiliare:

 • Identificarea nevoilor de expertiză și competență
 • Identificarea nevoilor de instruire
 • Instruirea personalului și/sau a participanților

Abrevieri:
CIL - comparare interlaboratoare
OIC - obiectul încercării de competență
IC - încercare de competență
SIC - schemă de încercări de competență