ASOCIAȚIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA


Autentificare control extern de calitate

Apasati butonul de mai jos pentru a accesa noua interfata de introducere a rezultatelor la controlul extern de calitate
Interfata rezultate

Apasati butonul de mai jos pentru a accesa interfata de inscriere la controlul extern de calitate
Interfata inscrieri
DESPRE ROLAB

Asociația Laboratoarelor din România, entitate constituită legal în anul 2003 este o organizație profesionala, multidisciplinara, fără scop lucrativ, nonprofit, neguvernamentală și independentă politic.

Conform hotărârii Adunării Generale de la Paris din 31 martie 2008 Asociația Laboratoarelor din România - ROLAB a devenit membru activ al Organizației Europene "European Federation of National Association of Measurement, Testing and Analytical Laboratories" - EUROLAB aisbl care cuprinde reprezentanții nationali ai Asociațiilor de Laboratoare din țările Uniunii Europene.

OBIECTIVELE EUROLAB

  • Reprezentarea prin formularea și exprimarea opiniei laboratoarelor europene cu privire la problemele lor politice și tehnice care au un impact direct asupra activității lor, atât la nivel european cat și mondial;
  • Coordonarea prin interfațarea cu toate organizațiile europene care au activități de interes pentru comunitatea laboratoarelor;
  • Furnizarea de mijloace adecvate pentru schimbul de informații și de experiență cum ar fi publicarea unor articole, rapoarte tehnice, seminarii, și grupuri de lucru;
  • Promovarea unui cost eficient de testare, de etalonare și servicii de măsurare, pentru care cerințele de exactitate și de asigurare a calității ar trebui să fie ajustate la nevoile actuale.

ROLAB are ca obiectiv principal asigurarea infrastructurii din România în domeniile furnizarii de incercari de competenta si a serviciilor de evaluare externă a calității, furnizarii de consultanta si instruiri în domeniul măsurărilor, etalonărilor, încercărilor, testărilor, precum și armonizarea cu reglementările și practicile la nivel european și internațional.

În cadrul ROLAB funcționează doua organisme:

  • ROLAB-IC, Organismul pentru încercări de competenta funcționează în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17043 - Evaluarea conformității Cerințe generale pentru încercările de competență - fiind furnizor de incercari de competenta si organizator de scheme de comparări interlaboratoare, cat si furnizor de servicii de evaluare externă a calității (programe EAQ) pentru laboratoare de analize.
  • ROLAB-CIC, Centrul de Instruire si Consultanta organizează și susține cursuri de instruire și consultanță în domeniul sistemelor de management și în domeniul măsurărilor, etalonărilor, încercărilor, testărilor și participă la realizarea unor programe de cercetare-dezvoltare în domeniul calității și masurarilor.