ASOCIAȚIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA


Autentificare control extern de calitate
cod participant
parola
 Login
CURSURI DE INSTRUIRE
Programul național de cursuri de instruire și pregătire profesională anul 2022

Formular de inscriere

ROLAB-CIC

- Organizează cursuri de instruire, consultată, expertiză și transfer de cunoștințe în domeniul măsurărilor, etalonărilor, încercărilor, testărilor și în domenii conexe;
- Pregătește și formează specialiști în domeniul sistemelor de management al laboratoarelor prin cursuri de instruire;
- Acordă asistență tehnică de specialitate si consultanță organizațiilor economico-sociale pentru elaborarea documentelor sistemelor de management;
- Colaborează cu instituțiile de învățământ superior pentru susținerea unor discipline si specializări în domeniul managementului calității în Universitățile din România;
- Efectueaza activitati de cercetare-dezvoltare în domeniul calității, măsurărilor și în domeniile conexe, prin participare la Programele Naționale și ale Uniunii Europene.