ASOCIAȚIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA


Autentificare control extern de calitate

Apasati butonul de mai jos pentru a accesa noua interfata de introducere a rezultatelor la controlul extern de calitate
Interfata rezultate

Apasati butonul de mai jos pentru a accesa interfata de inscriere la controlul extern de calitate
Interfata inscrieri
CURSURI DE INSTRUIRE
Programul național de cursuri de instruire și pregătire profesională anul 2022

Formular de inscriere

ROLAB-CIC

- Organizează cursuri de instruire, consultată, expertiză și transfer de cunoștințe în domeniul măsurărilor, etalonărilor, încercărilor, testărilor și în domenii conexe;
- Pregătește și formează specialiști în domeniul sistemelor de management al laboratoarelor prin cursuri de instruire;
- Acordă asistență tehnică de specialitate si consultanță organizațiilor economico-sociale pentru elaborarea documentelor sistemelor de management;
- Colaborează cu instituțiile de învățământ superior pentru susținerea unor discipline si specializări în domeniul managementului calității în Universitățile din România;
- Efectueaza activitati de cercetare-dezvoltare în domeniul calității, măsurărilor și în domeniile conexe, prin participare la Programele Naționale și ale Uniunii Europene.