ASOCIAȚIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA


Autentificare control extern de calitate
cod participant
parola
 Login
CONTROL EXTERN DE CALITATE - EVALUAREA PERFORMANTELOR LABORATOARELOR DE ANALIZE MEDICALE - CHIMIE CLINICA, HEMATOLOGIE, MICROBIOLOGIE
Asociatia Laboratoarelor din România - ROLAB, furnizor de scheme de incercari de competenta, acreditat pe baza standardului SR EN ISO/CEI 17043/2010 de catre Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR si notificat de Ministerul Sanatatii (notificare MS - nr. 78774/19.01.2017), are placerea de a va prezenta oferta pentru Controlul Extern de Calitate.
ROLAB dezvolta si furnizeaza scheme de incercari de competenta cu participare simultana, asigurand coordonarea si avand acces la expertiza referitoare la rezultatele incercarilor de competenta. Programul de evaluare externa a calitatii desfasurat de ROLAB este proiectat sa furnizeze intelegerea intregului traseu al fluxului activitatii laboratorului, fiind un proces continuu care include urmarirea pe termen lung a performantei acestuia.
ROLAB-IC furnizeaza scheme disponibile, competente si relevante pentru domeniul acreditat, oferind flexibilitate si un program de discount avantajos:
10% DISCOUNT
    - 5% in cazul inscrierii la cel putin 7 scheme de evaluare a competentei (cu cel putin 4 participari pe an)
    - 5% pentru laboratoarele care incheie contracte pe o perioada de 2 ani

CURSURI GRATUITE - pentru angajatii laboratoarelor care participa la schemele de evaluare a competentei organizate de ROLAB. Cursurile sunt sustinute de specialisti la nivelul de competenta cel mai inalt din Romania in domeniile privind acreditarea, inclusiv implementarea cerintelor SR EN ISO 15189:2013, incertitudinea de masurare, stabilirea echipamentelor critice, validarea metodelor, implementarea cerintelor SR EN ISO 19011:2011.

MATERIALE UTILIZATE - In schemele de evaluare a competentei se utilizeaza materiale cu omogenitate si stabilitate garantata si verificata, care pot fi folosite pe o gama larga de echipamente analitice.
CONSILIERE GRATUITA - Indrumari si feed-back educational catre participanti ca parte a procedurilor de imbunatatire continua a activitatii participantilor, situatii in care factori neobisnuiti fac imposibila evaluarea rezultatelor si comentariile asupra performantei precum si prin alte sugestii, recomandari sau comentarii generale (concluzii).
Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact: Turculeanu Diana, mobil 0728407500.
Comenzile se transmit la adresa de e-mail office@rolab.ro sau prin fax la nr. 021.320.33.10.CONTROLUL EXTERN DE CALITATE
Scheme pentru testarea competentei laboratoarelor clinice
"PT- RolabQualityMedical"

Standardul SR EN ISO/CEI 17043/2010 specifica cerintele generale pentru competenta furnizorilor de scheme de încercari de competenta si pentru dezvoltarea si realizarea schemelor de încercari de competenta. Aceste cerinte sunt destinate sa fie generale pentru toate tipurile de scheme de încercari de competenta si ele pot fi utilizate ca o baza pentru cerintele tehnice specifice unor anumite domenii de aplicare.
Conform politicii Asociatiei de Acreditare din Romania - RENAR, cod P-04 "Politica privind utilizarea in acreditare a incercarilor de competenta si a compararilor interlaboratoare", "...laboratoarele acreditate trebuie, ca o cerinta minima, sa participe cu rezultate satisfacatoare la o schema de încercari de competenta pentru fiecare subdisciplina din domeniul acreditat, pe perioada unui ciclu de acreditare, acolo unde astfel de scheme sunt disponibile si relevante pentru domeniul lor acreditat.
De asemenea, laboratoarele care solicita acreditarea trebuie sa prezinte dovezi de participare cu rezultate satisfacatoare la cel putin o schema de încercari de competenta unde astfel de scheme sunt disponibile si relevante pentru domeniul lor, precum si criterii corespunzatoare de acceptabilitate a rezultatelor participarilor la încercari de competenta si o procedura pentru analiza cauzelor rezultatelor nesatisfacatoare sau discutabile si stabilirea actiunilor corective/preventive adecvate înainte sa se ia decizia de acreditare.


ROLAB dezvolta si furnizeaza scheme de incercari de competenta cu participare simultana, asigurand coordonarea si avand acces la expertiza referitoare la rezultatele incercarilor de competenta. Programul de evaluare externa a calitatii desfasurat de ROLAB este proiectat sa furnizeze intelegerea intregului traseu al fluxului activitatii laboratorului, fiind un proces continuu care include urmarirea pe termen lung a performantei acestuia. O trasatura tipica a programelor EAQ este de a asigura educarea participantilor si de a promova imbunatatirea calitatii.
In conformitate cu SR EN ISO/CEI 17043/2010, schemele de control extern furnizate de ROLAB vor include:
  • Obiectele asupra carora se realizeaza incercari de competenta,
  • Rapoartele de evaluare sub forma de histograme, cu indicatii asupra performantelor participantilor individuali,
  • Tabele numerice (pentru schemele cantitative care cuantifica unul sau mai multi parametri ai obiectului supus incercarii, rezultatele furnizate fiind interpretate statistic ) si tabele individuale (pentru schemele calitative cand scopul este de a identifica sau descrie una sau mai multe caracteristici ale obiectului supus incercarii, acestea fiind interpretate descriptiv),
  • Scorul Z, comentarii referitoare la evaluarea performantelor participantilor in ce priveste performanta globala in raport cu asteptarile anterioare, dinamica fiecarui participant si clasificarea intre participanti si comparari cu orice runde anterioare ale incercarilor de competenta sau cu date de fidelitate publicate,
  • Variatia intre metode sau proceduri, posibile surse de eroare si sugestii pentru imbunatatirea performantelor,
  • Indrumari si feed-back educational catre participanti ca parte a procedurilor de imbunatatire continua a activitatii participantilor, situatii in care factori neobisnuiti fac imposibila evaluarea rezultatelor si comentariile asupra performantei precum si prin alte sugestii, recomandari sau comentarii generale (concluzii),
  • Rezultatele din schemele de incercari de competenta ar trebui sa fie utile organismelor de reglementare care au nevoie de evaluarea performantelor participantilor.

Rapoartele de evaluare se afiseaza pe site-ul ROLAB: www.rolab.ro, in maxim o luna de zile de la data limita de trimitere a rezultatelor fiecarui program. Rapoartele de evaluare se transmit catre laboratorul participant prin posta sau on-line, impreuna cu documentele necesare interpretarii rezultatelor.
Oferta tehnica a schemelor de control extern pentru testarea competentei laboratoarelor clinice care vor fi furnizate de catre ROLAB in anul 2017, va este prezentata mai jos.

CURSURI GRATUITE - sustinute de specialisti la nivelul de competenta cel mai inalt din Romania in domeniile privind acreditarea, inclusiv implementarea cerintelor SR EN ISO 15189:2013, incertitudinea de masurare, stabilirea echipamentelor critice, validarea metodelor.
  • Participantii la minim 7 scheme de evaluare a competentei (cu cel putin 4 participari pe an) organizate de ROLAB vor beneficia de un curs gratuit in vederea realizarii tranzitiei de la standardul SR EN ISO 15189:2008 la standardul SR EN ISO 15189:2013, in primele 6 luni ale anului 2017 (cate un angajat din fiecare laborator participant).
  • Participantii la minim 10 scheme de evaluare a competentei (cu cel putin 4 participari pe an) organizate de ROLAB vor beneficia de doua cursuri gratuite in vederea realizarii tranzitiei de la standardul SR EN ISO 15189:2008 la standardul SR EN ISO 15189:2013 si cerintele SR EN ISO 19011:2011, pe parcursul anului 2017 (cate un angajat din fiecare laborator participant).
MATERIALE UTILIZATE
In schemele de evaluare a competentei se utilizeaza materiale cu omogenitate si stabilitate garantata si verificata, care pot fi folosite pe o gama larga de echipamente analitice.

Cod schema

Denumire schema

Analiti

SIC-EQA-HEM-01 -1-HEM

Hemoleucograma automata. Determinarea automata a elementelor

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW

SIC-EQA-HEM -2-CFS

Citologie hematologica

Formula leucocitara, examen citologic al frotiului sangvin

SIC-EQA-HEM -3-RE

Determinarea numarului de reticulocite

Numar reticulocite

SIC-EQA-HEM-04- 4-VSH

Viteza de sedimentare a hematiilor

Viteza de sedimentare a hematiilor

SIC-EQA-HEM-02- 5-IMH1

IMUNOHEMATOLOGIE-Determinare grup sangvin ABO si Rh

Grup sanguin AB0 si factor RH

SIC-EQA-HEM-02- 6-IMH2

IMUNOHEMATOLOGIE -Determinare anti-corpi anti Rh

Anticorpi anti RH

SIC-EQA-HEM-03- 7-HBG

Hemoglobina glicozilata

Hemoglobina glicozilata

SIC-EQA-HEM- 8-COA

Hemostaza-Determinarea timpului de protrombina-PT(secunde, procente), INR, Fibriogen, APTT

Timp de protrombina - PT(secunde, procente), INR, timp de tromboplastina partial activata - APTT, Fibrinogen

SIC-EQA-CCL -9-CC

Chimie clinica prin spectrofotometrie

Glucoza, Uree, Proteina totala, Calciu total, Calciu ionic, Fier, Acid uric, Creatinina, Colesterol, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, Trigliceride, Albumina, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Magneziu, TGO, TGP, GGT, Fostfaza alcalina, LDH, Amilaza, TSH, FT4, Cortisol, Fosfor, Potasiu, Sodiu, Bicarbonat de sodiu seric,Creatinkinaza CK,Transferina, Feritina

SIC-EQA-CCL -10-EP

Electroforeza proteinelor

Albumina, Alfa 1 Globulina, Alfa 2 Globulina, Beta Globulina, Gamma Globulina

SIC-EQA-CCL- 11BU

Examen biochimic al urinii: determinare cantitativa

Glucoza, Proteine urinare, Albumina, Creatinina

SIC-EQA-CCL -12SU

Examen complet de urina (bandelete urinare si microscopie optica)

Strip urina - Glucoza, Corpi cetonici, Proteina totala, Urobilinogen, Bilirubina, Nitriti, Leucocite, Eritrocite, densitate,pH

Sediment urina - Leucocite, Eritrocite, Cristale, Cilindri

SIC-EQA-IMN -13-IH

Hormoni

TSH, T3, FT3, T4, FT4, LH, FSH, Prolactina, Progesteron, Testosteron, beta HCG, Estradiol, Cortisol, PTH, ATPO

SIC-EQA-IMN -14-IMT

Markeri tumorali

CEA, AFP, PSA Total, PSA Free, CA 19-9, CA 125, CA 15-3

SIC-EQA-IMN -15-IP

Proteine speciale- determinare cantitativa si calitativa

CRP, ASLO, FR, C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgE, Feritina, Transferina

SIC-EQA-IMN -16-SS

Serologie sifilis

RPR, TPHA, VDRL

SIC-EQA-IMN -17-HPI

Anticorpi anti Helicobacter pylori IgG

anticorpi anti Helicobacter pylori IgG

SIC-EQA-IMN -18-HV

Determinare AgHBs, Anti HCV, Ag Hbe, Anti Hbe, anticorpi totali si Ig M anti-HAV

Ag Hbs, anti HCV, Ag Hbe/Anti Hbe, Atc anti HAV total, IgM

SIC-EQA-IMN -19-HIV

Determinare anticorpi anti-HIV

Anti HIV 1 si 2

SIC-EQA-IMN -36-STY

Imunologie - SpecialTY

PTH, ATPO, Ig F-1, AntiTG, 25-OH vit D

SIC-EQA-MIB1 -20-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana Urocultura

SIC-EQA-MIB2 -20-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice -Antifungigrama

Tulpina fungi Urina

SIC-EQA-MIB1 -21-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana Coprocultura

SIC-EQA-MIB2 -21-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi Coprocultura

SIC-EQA-MIB1 -22-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana Lichid de punctie

SIC-EQA-MIB2 -22-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi Lichid de punctie

SIC-EQA-MIB1 -23-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana Exudat faringian

SIC-EQA-MIB2 -23-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi exudat faringian

SIC-EQA-MIB1 -24-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana exudat nazal

SIC-EQA-MIB2 -24-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi exudat nazal

SIC-EQA-MIB1 -25-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana secretie otica

SIC-EQA-MIB2 -25-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi secretie otica

SIC-EQA-MIB1 -26-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana secretie conjunctivala

SIC-EQA-MIB2 -26-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi secretie conjunctivala

SIC-EQA-MIB1 -27-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana secretie vaginala

SIC-EQA-MIB2 -27-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi secretie vaginala

SIC-EQA-MIB1 -28-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana secretie uretrala

SIC-EQA-MIB2 -28-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi secretie uretrala

SIC-EQA-MIB1 -29-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bateriana secretie purulenta

SIC-EQA-MIB2 -29-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi secretie purulenta

SIC-EQA-MIB1 -30-MBA

Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana + Antibiograma

Tulpina bacteriana secretie sputa

SIC-EQA-MIB2 -30-MC

Examen microscopic , cultura si identificare fungica Testarea sensibilitatii la substante antifungice Antifungigrama

Tulpina fungi secretie sputa

SIC-EQA-MIB -31-PZ

Parazitologie
Elemente parazitare in materii fecale / material iconografic

SIC-EQA-MIB2 -32-MC

Examen microscopic, cultura si identificare fungica, Testarea sensibilitatii la substante antifungice, Antifungigrama

Fungi + Antifungigrama

34-AHPI

Antigen Helicobacter pylori IgG

Materii fecale

35-FOB

Parazitologie - depistare hemoragii oculte in materii fecale

Materii fecale