ASOCIAȚIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA


Autentificare control extern de calitate

Apasati butonul de mai jos pentru a accesa noua interfata de introducere a rezultatelor la controlul extern de calitate
Interfata rezultate

Apasati butonul de mai jos pentru a accesa interfata de inscriere la controlul extern de calitate
Interfata inscrieri
DECLARAȚIA ROLAB-IC REFERITOARE LA POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

ROLAB-IC își asumă politica în domeniul calității adoptată de către managementul de vârf al ROLAB pentru activitățile de furnizare a schemelor de încercări de competență și își propune ca scop asigurarea încrederii clienților și tuturor părților interesate că serviciile furnizate satisfac permanent cerințele lor și sunt în acord cu practicile utilizate la nivel european.

ROLAB-IC va asigura îmbunătățirea permanentă a activității organismului pentru menținerea unui standard ridicat al calității serviciilor pe care le desfășoară. Astfel, organismul furnizor de scheme de încercări de competență deține proceduri și regulamente proprii în care sunt descrise toate atribuțiile, responsabilitățile și incompatibilitățile funcțiilor implicate în desfășurarea schemelor de încercări de competență.

În acest sens, ROLAB-IC furnizează scheme de încercări de competență în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI17043:2010. Criteriile conform cărora sunt desfășurate scheme de încercări de competență sunt cele din SR EN ISO/CEI17043:2010.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, tot personalul ROLAB-IC este responsabil alături de conducere.


Politicile schemei de încercări de competență
Politica ROLAB - IC de publicare a valorilor atribuite

ROLAB-IC încadreaza valorile atribuite în categoria informatiilor confidentiale pâna la închiderea rundei de încercari de competenta. Pâna la închiderea rundei de încercari de competenta, valorile atribuite pot fi cunoscute numai de managerul de domeniu, coordonatorul schemei si dupa caz de alte persoane autorizate pentru activitati specifice privind derularea schemei de încercari de competenta. Valorile atribuite se publica numai prin intermediul rapoartelor încercarilor de competenta, dupa finalizarea fiecarei runde.


Politica ROLAB - IC privind compararea rezultatelor obtinute prin diverse metode de încercare sau analiza

Participantilor le estepermissafoloseasca o metoda de încercare, procedura de etalonaresaumasurare la alegerea lor, care ar trebui sa fie consecventa cu procedurile de rutina. In acest caz, participantilor li se solicita sa declare metoda/procedura de analiza utilizata.

In cazul în care participantii folosesc o metoda la alegerea lor, ROLAB-IC a stabilit modul de comparare a rezultatelor obtinute prin diverse metode de încercare sau masurare, cunoscând ce metode de încercare sau masurare diferite sunt echivalente tehnic pentru orice masurand si introducând etape de evaluare a rezultatelor participantilor, utilizând aceste metode în consecinta.

Evaluarea rezultatelor schemei încercarii de competenta se realizeaza pe grupuri statistice de participanti formate pe criterii bazate, dupa caz, pe tipul metodelor, echipamentelor si/sau reactivilor utilizati.


Politica ROLAB - IC privind utilizarea rapoartelor de catre persoane fizice sau organizatii

Rapoartele schemei de încercari de competenta pot fi utilizate de catre persoane fizice sau organizatii în conformitate cu scopurile declarate ale schemei.

Utilizarea rapoartelor schemei de încercari de competenta în alte scopuri decât cele declarate de ROLAB - IC prin intermediul prezentului document nu este autorizata de ROLAB - IC si nu implica nici o responsabilitate sau obligatie din partea acesteia.

Rapoartele încercarii de competenta pot fi furnizate autoritatii relevante de catre participantii însisi.

Participantii au acces la "Rapoartele încercarii de competenta" prin intermediul site-ului ROLAB, în baza contului de participant, în cazul încercarilor de competenta pentru evaluarea performantelor laboratoarelor de analize medicale, iar în cazul celorlalte încercari de competenta raportul in original este transmis pe suport de hârtie prin curierat.

Atunci când ROLAB - IC furnizeaza rezultatele încercarii de competenta direct unei parti interesate, ca urmare a solicitarii acesteia, participantii sunt informati în legatura cu acest acord înaintea participarii si se mentioneaza aceasta în protocolul schemei.

Atunci cand o autoritate de reglementare solicita ca rezultatele incercarii de competenta sa-i fie furnizate direct, ROLAB-IC anunta în scris participantii afectati, asupra acestui fapt.